Video: Gameday roundtable: Northwestern vs. Michigan

Alejandro Pallares/Daily Senior Staffer